Fjordsau i ulveklær?

Fjordman, den hemmelighetsfulle bloggeren med høy stjerne blant konspirasjonsteoretikerne på ytre høyre, har tatt sterk avstand fra Anders Behring Breivik. Han vil også samarbeide med politiet, sies det. I tillegg tar han sterk avstand fra vold.

Bortsett fra at det er etter 22. juli. I en profetisk bloggpost om vårt kommende Ragnarokk – altså borgerkrigstilstanden som innvandringen uvergelig medfører – plasserer Fjordman seg lenge i den behagelige spåmann‐​rollen. Innlegget er et studie verd. Han fremhever hvordan europeisk sivilisasjon har utmerket seg gjennom å være særlig brutale overfor fienden, i sterk kontrast til andre kulturer. Det ser han på som en strategisk fordel i den kommende krigen.

Og i siste avsnitt gjør han også sine egne vurderinger:

This also implies that for the first time in centuries we are the underdogs. There are many historical examples, from the Persian invasions of ancient times to the Muslim invasions later, where Europeans have performed at our best when we have been the underdogs. Perhaps we can do the same once the Multicultural madness retreats. We need to make sure, though, that those who have championed the toxic ideas of Multiculturalism and mass immigration of alien tribes disappear with it. If that happens, we can give our descendants a fresh start and lay the foundations for a new Renaissance, where European civilization can flourish once more.

Det er noe uklart hva Fjordman generelt mener med «disappear», men det som skal skje med «alien tribes» er at de skal adskilles fysisk fra Europa. Han klargjør: «the only way European civilization can flourish in the long run is if we have large territories specifically dedicated for people who are overwhelmingly of demographic European stock».

Øyvind Strømmen sier til NRK at veien fra Fjordmans ideologi til Breiviks handlinger ikke er så veldig lang. Setningen om at «vi» må «sørge for» at de som kjemper for multikulturalisme og masseimmigrasjon «forsvinner» er kanskje mulig, hvis man vil være ekstremt velvillig, å lese som at det er ideene som skal forsvinne. En mye mer nærliggende tolkning er Breiviks tolkning: at vi må sørge for at menneskene forsvinner. I så fall forsvinner all distanse. Fjordman har bokstavelig oppfordret til vold mot den strategiske fienden, femtekolonnen.

Fjordman er ikke det fåret i ulveklær han ønsker å fremstille seg som, men en ulv i fåreklær. Selv med en svært velvillig tolkning ligger det politisk vold i hans ord. Kanskje angrer han seg når han ser resultatet. Da er det naturlig at han gjør en offentlig beklagelse, f.eks. for avsnittet jeg siterer over.