For pen

Via Sociological Images, her har vi dagens budskap:

Assosiasjonen mellom sosialt mislykkethet og realfag er kanskje det største hinderet for at samfunnet skal klare å rekruttere flere til realfag. Denne kjøleskapsmagneten er spesifikt rettet mot jenter (og selges av nettbutikken Forever 21), men jeg tror problemet stikker dypere enn som så. Også gutter i sjangeren «populær i ungdomstida» – veltrente, sosialt veltilpasset, bra utseende – sjaltes ut av realfag av omtrent de samme mekanismene.

Det er enda mer fortvilende når vi vet at IQ er korrelert med godt utseende. Nå er ikke IQ alt her i verden, men akkurat når det gjelder oppgaver i realfag er det en temmelig kraftig sammenheng mellom ferdigheter og IQ. Hvis samfunnet bidrar til å aktivt sjalter ut de «vellykkede» fra realfag, er det med andre ord en betydelig sløsing med menneskelige ressurser.

Så, nei, du er ikke for pen til å ta matte. Matte er nyttige greier. Ta mer matte. Og wear sunscreen.