Størrelse på Arktis

Klimakrisen fortsetter

En kald vinter medfører erfaringsmessig at folk trekker klimaforskning i tvil. Men denne kulden er faktisk predikert av klimamodellene. Kulden skyldes at værsystemene oppfører seg uvanlig. Havene nord og sør for oss har ikke sine ordinære temperaturer, og dermed får vi ikke den vante situasjonen der lufta strømmer fra varmt og vått atlanterhav, men i stedet flyter fritt fra iskaldt, tørt Sibir.

Dette er igjen tett lenket opp til at Arktis forsvinner. NASA måler Arktis fra verdensrommet, og målingene fra desember viser at Arktis aldri har vært så liten i desember. NASA begynte å måle dette i 1978.

Nå er kanskje ikke mine lesere de mest sannsynlige ofrene for den logiske fellen å avskrive langsiktig, global klimaendring på bakgrunn av lokalt, kortsiktig avvik, men jeg har hørt velutdannede, oppegående mennesker gjøre narr av klimaforskningen for den kalde vinteren i Oslo i år. Det er det altså ingen grunn til: dette er nøyaktig hva vi kunne forvente oss, basert på modellene. Det har bare vært lite fokus på konkrete konsekvenser for akkurat Oslo, i og med at klimaforskere har andre og noe viktigere ting å bedrive.

Her er et kart, fra NASA, som viser hvordan været har vært helt på tulletur sammenligna med normalen. Det kan være flere årsaker til disse avvikene, blant annet rene tilfeldigheter, men det kan også skyldes at grønlandsisen smelter og at Arktis blir mindre — altså en såkalt feedback-​​effekt. Arktis reflekterer lysstråler og dermed varme, mens svart hav absorberer varme. Dermed kan en liten initiell oppvarming, f.eks. på grunn av CO2-​​utslipp, som medfører smelting av isen starte en prosess som forsterker seg selv. Scary stuff.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

8 kommentarer til «Klimakrisen fortsetter»

  1. En liten observasjon — vi bor i Oslos nærhet, byen deles i to av en av landets større elver. I fjor, og mer i år, vi har hatt snø tidligere og mer stabilt enn — på leeeenge.

    Men, og her kommer problemet. Isen på elva vil ikke legge seg. Den legger seg nesten, men ikke helt.

    Ute på fjorden ligger isen som forventa; det er elva som tilsynelatende har mer energi enn «normalt.»

    Og det er vel strengt tatt poenget ved fenomenet som kalles Global Warming: Mer energi i værsystemet.

  2. Men dette viser òg kor lite gjennomtenkt det har vore når somme i miljørørsla har tuta i veg om «milde vintrar» dei siste åra, og korleis desse har stadfest den globale oppvarminga. Så kjem det eit par kaldare vintrar, og dei har no komme ein vanskelegare situasjon enn dei hadde turvt å vere i, om dei hadde argumentert annleis.

    I tillegg har for mykje av argumentasjonen vore basert på kor fælt det er med milde vintrar. Men det er faktisk ein heil del som liker slike betre enn kulde, slaps, is og snø, og som ikkje kunne ha brydd seg mindre om skiføret i Oslo blir noko dårlegare.

Legg gjerne igjen en kommentar!