co2_fuel_cement

Klima: Finanskrisa ga lite drahjelp

Enkelte spådde at fi­nans­krisa i hvert fall skulle med­føre en viss ned­gang i CO2-utslipp. I går ble data for 2009 slup­pet:

Ingen grunn til op­ti­misme, altså. I da­ta­ene over vi­ses ned­gan­gen i 2009: den var mindre enn feil­mar­gi­nen, så vi vet ær­lig talt ikke om det var noen ned­gang i det hele tatt.

Samtidig er veks­ten i meng­den CO2 i atmo­sfæ­ren sta­dig svært høy. Konsentrasjonen øker med langt mer enn rå­veks­ten i CO2-utslipp, fordi det sam­ti­dig fri­gjø­res CO2 fra skog- og land­bruks­ut­vin­ning. Menneskehetens sam­lede inn­sats for å be­grense klima­ut­slip­pene har, så langt, ikke greid mer enn å sta­bi­li­sere veks­ten i ut­slipp. Vi er uen­de­lig langt fra å redde fram­tida.

Data fra Global Carbon Project.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

Én kommentar til «Klima: Finanskrisa ga lite drahjelp»

  1. Årsaken er vel som van­lig in­du­stri­veks­ten i Chindia. Godt nytt for en rå­vare­eks­por­tør som Norge, mao.

Legg gjerne igjen en kommentar!