Klima: Finanskrisa ga lite drahjelp

Enkelte spådde at finanskrisa i hvert fall skulle medføre en viss nedgang i CO2‐​utslipp. I går ble data for 2009 sluppet:

Ingen grunn til optimisme, altså. I dataene over vises nedgangen i 2009: den var mindre enn feilmarginen, så vi vet ærlig talt ikke om det var noen nedgang i det hele tatt.

Samtidig er veksten i mengden CO2 i atmosfæren stadig svært høy. Konsentrasjonen øker med langt mer enn råveksten i CO2‐​utslipp, fordi det samtidig frigjøres CO2 fra skog‐ og landbruksutvinning. Menneskehetens samlede innsats for å begrense klimautslippene har, så langt, ikke greid mer enn å stabilisere veksten i utslipp. Vi er uendelig langt fra å redde framtida.

Data fra Global Carbon Project.