Newspeak

Hippie Bus - a Volkswagen Type 2 Van
Krigshissernes fremste tanks-modell

Creative Commons License
photo credit: skeggy

I siste (kan man si inn­e­væ­rende?) num­mer av Morgenbladet tar Geir Løndal, en høyre­mann–gone--for­svars­ana­ly­ti­ker, til orde for å gjen­opp­live den kalde kri­gens or­wel­li­anske logikk: de som var mot ab­so­lutt to­tal seier for «vår blokk», må være agen­ter for den mot­satte blokka.

Pasifistene er de egent­lige krigs­his­serne fordi de for­ryk­ker balan­sen mel­lom mi­li­tære ak­tø­rer.

Akkurat som vege­ta­ria­nerne er de egent­lige dyre­dre­perne fordi de dri­ver ned pri­sen på biff.

Slike ana­ly­ser er så inn­sikts­fulle at man nes­ten kunne bli vol­de­lig av dem…

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

3 kommentarer til «Newspeak»

  1. @sigvei Derimot er ganske mange veggi­sar, og pa­si­fis­tar, hyk­la­rar i prak­sis, vi­ser det seg. =P

Legg gjerne igjen en kommentar!