Morgenbladet passerer VG

I 2025.

Dersom dagens leserutvikling fortsetter, med de samme prosentvise endringene i lesertall for hvert år fremover, vil VG falle til 241 546 lesere i 2025 – samme år som Morgenbladet når 251 452. VG sank fra 2008 til 2009 med over åtte prosent, mens Morgenbladet økte med over seks.

*Krysser fingrene*