Lekser

Når jeg ikke driver med blogging, er jeg av og til innom jobben. Da skriver jeg blogginnlegg. Du kan lese det siste i rekken på skolenerd‐​bloggen. Her teoretiserer jeg over funnene som viser at lekser ikke har noen målbar effekt på prestasjoner. Kan det skyldes at øvrige fritidsaktiviteter er like lærerike? Eller er det fordi all work and no play makes learning a dull chore? Bli gjerne med på synsingen borte på skolenerd.wordpress.com!

(For the record: Ovennevnte om arbeidstid var en spøk. Jeg er underlagt ordinære arbeidstidskrav for Oslo kommune.)