Avansementssjanser

Jeg gir Norge 5 % sjanse til å nå VM‐​playoff.

Dette må slå til:

  • Irland – Italia B
  • Irland – Montenegro B
  • Kypros – Bulgaria HU eller Bulgaria‐​Georgia UB

Jeg gir Italia B 50 %, Montenegro B 15 %, Kypros eller U får 50 % og Georgia eller B får 35 %. Da er sannsynligheten lik $$0.5 \times 0.15 \times (1−(0.5 \times 0.65)) \approx 0.051$$.1

Det betyr at du bør spille på Norge dersom du får 20 i odds.

  1. Det siste leddet i ligninga er altså det motsatte av sannsynligheten for at Bulgaria vinner begge sine kamper. Det er 32 % sjans for at de klarer det. []