Datalagring, personvern og den manglende borgerretten

Dette er en etappe i en pågående bloggstafett.

Personvernet burde vært grunnlovsfestet. Eidsvollsmennene så neppe for seg trusselen av et europeisk datalagringsdirektiv, og lot det derfor bli med en bestemmelse som forbyr «hus‐​inkvisitioner» – en bestemmelse som Høyesterett nettopp tok i bruk for å ugyldiggjøre Norges versjon av PATRIOT Act, der politiet fikk omfattende fullmakter til å drive romavlytting.

Datalagringsdirektivet pålegger tele‐ og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e‐​post, sms, telefon, internett) i inntil to år. Mens den ulovlige romavlyttingen tross alt bare rammet de som politiet var spesielt interesserte i, kan denne avlyttingen av den elektroniske almenningen ramme alle. Det er vanlige ansatte hos internettselskapene som blir portvoktere til denne ekstremt sensitive informasjonen. Det er ingen grunn til å tro at de vil kunne motstå fristelsene som følger.

Bloggstafetten ber om at Norge bruker reservasjonsretten i EØS‐​avtalen for å forhindre direktivet. Jeg kan gjerne skrive under på det, men det er fåfengt. Reservasjonsretten ble aldri opprettet for å brukes, minst av alt av Arbeiderpartiet. Snarere har Arbeiderpartiets folk ved gjentatte anledninger hevdet at EØS‐​avtalen er død dersom vi bruker denne retten. Pussig det der, at det aldri ble nevnt før den ble inngått – da var reservasjonsretten til for å brukes.

Min oppfordring går derfor til Høyesterett. Erklær også dette for husinkvisitioner.

Andre deltakere i stafetten:

Lars‐​Henrik Paarup Michelsen, 2.kandidat – Hordaland Venstre
Mads Munthe‐​Kaas, Bergen Venstre
Carl Christian Grøndahl, Bergen Venstre
Vox Populi, Blogger Knut Johannessen
Virrvarr; Blogger Ida Jackson
Per Aage Pleym Christensen, Liberaleren
Even Sandvold Roland, evensr/#drittunge
Torstein Dahle, Partileder Rødt
Robert Sørensen, Teknonytt
Boye Bjerkholt, Leder Skedsmo Venstre
Runar Mæland, ungdomskandidat Hordaland Venstre
Jonas Eilertsen, 1. nestleder Unge Venstre
Tanketom, Andreas H. Opsvik
Jon Lien, master på Politisk Økonomi
Svein Ølnes, It‐​forsker & bonde
Stian Skår Ludvigsen, Statistiker – valgprognose
Bjørn Magne Solvik, blogger
Vampus, blogger Heidi Nordby Lunde
Bjørn Stærk, blogger
Erlend Sand, leder i Europeisk Ungdom
Bjørge Solli, blogger
Bjørn Smestad, blogger
Odd Corner, blogger og Venstremedlem Odd Bovim
Tredje vei, Unge Venstres valgkampanje 09
Liberalist? Javisst!
Pål Hivand, kommunikasjonsrådgiver og blogger
Linn Beates liberale, Linn Beate Kaald Thoresen, Venstrepolitiker i Oslo, og blogger
Unkownrebel, blogger
MortenM, Morten Myksvoll, 2.nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom
Vindheimbloggen, Jan Bojer Vindheim, De Grønne
Gisle Hannemyr, forsker IT/​informatikk
Problematisk, blogger Stian Andreassen
Hjerter i grønt, blogger Øyvind Strømmen, Miljøpartiet De Grønne
Ungdom mot EU
Rødt
Unfiltered perception, blogger Gunnar Roland Tjomlid
Floken i nettet, blogger Arne Brendmo
Unge Venstre
Erling Folkvord, 1.kandidat Rødt Oslo, stortingsvalget
Verden fra et liberalt konservativt synspunkt, blogger Liberalisten
Levra, blogger Kjell Thomas Fagerud
Børge forteller om livet, blogger Børge
Mads Opheim, Blogger og Leder Sør Trønderlag SU
Boba.no, blogger Simon Hansen
Runes blogg
eBlog, blogger Tore Hoel
Konrads tankesmie
Confuse a cat, Einar Bjørshol
Fata, Blogger
Jarle på norsk, Blogger
Hilde‐​Gunn, Blogger
Midboee
From thoughts to text, Tor Håkon Haugen

Kanskje ikke en direkte deltager, men Grønt hjarte (SP) omtalte tilfeldigvis datalagringsdirektivet igår.

Disse tre er blitt lagt til artikkelen 15.juli:
Simon Olsen (publiserte 14.juli)
Jarle på norsk (publiserte 14.juli)
Andreas Tolf Tolfsen (publiserte 14.juli, på engelsk)