Det overregulerte samfunn

Fra tid til annen hører vi forsvarsadvokater og liberalister klage over at landet er overregulert. Vi vanlige folk — som sjelden blir tiltalt med brudd på regler — trekker på skuldrene og lever videre. Men jeg begynner å tro det er noe i det. Her er et amerikansk eksempel på en lov:

It is unlawful for any person– (1) to import, export, transport, sell, receive, acquire, or purchase any fish or wildlife (or plant) taken, possessed, transported, or sold in violation of any law, treaty, or regulation of the United States or in violation of any Indian tribal law [or] of any law or regulation of any State or in violation of any foreign law;i

Hvordan er det teoretisk mulig å holde seg orientert om hvilke fisk og dyr som er ulovlig å handle med i et hvilket som helst land?

Dette prinsipielle spørsmålet har ledet professor James Duane ved Regents i Virginia til å komme med en generell advarsel: Snakk aldri med politiet. Du kan rett og slett aldri vite når noe du sier til dem kan komme til å vise seg å være en ulovlighet, og det følger av alminnelige prinsipper om rettferdighet at det er liten grunn til at akkurat du skal bli straffet for å transportere et dyr som er forbudt å transportere i henhold til ghanesisk lov, når alle andre går fri — spesielt når din straff mer eller mindre direkte skyldes at du samarbeider med politiet.

Et artig foredrag, selv om jeg er uenig i sluttsatsen hans, og jeg tviler på at dette er direkte overførbart til norske forhold.

[google –4097602514885833865]

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Fotnoter

  1. Planter er her satt i parentes fordi denne delen av loven ikke omfatter utenlandsk lovgivning. []

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

Legg gjerne igjen en kommentar!