Rosenborgs sjanser

I tråd med min nyvunnede nerde-interesse for fotballstatistikk og -sannsynlighetsberegninger, tar jeg opp tråden for trøndere som føler seg sikre på avansement.

Stillingen er for øyeblikket Chelsea 9 p, Rosenborg 8 p, Schalke 4 p, Valencia 3 p. Gjenstående kamper er Schalke-RBK, Chelsea-Valencia, RBK-Chelsea og Valencia-Schalke. Jeg antar at sannsynlighetene for hhv. hjemmeseier, uavgjort og borteseier er som følger i kampene:

Schalke-RBK 60-30-10
Chelsea-Valencia 50-30-20
RBK-Chelsea 20-20-60
Valencia-Chelsea 50-30-20

Konsekvensen av dette er at Rosenborg har 50,2 % sjanse for å gå videre, og 49,8 % sjanse for å gå ut. Hvis du er uenig i prosentvurderingene, oppfordrer jeg deg til å komme med dine egne i kommentarfeltet, så skal jeg regne ut hvilke sjanser dette levner Rosenborg.

Et interessant utfall er hvis Valencia vinner sine to kamper og Rosenborg spiller uavgjort sine to (og dermed får Chelsea ett poeng). Da ender alle tre på ni poeng, men Rosenborg går videre med hele åtte poeng i innbyrdes oppgjør mellom disse tre. Valencia har tre innbyrdes-poeng, mens Chelsea har fem. Dette utfallet har temmelig marginale sjanser for å bli virkelighet: 0,6 %, etter mine beregninger.

Oppdatert: Jeg registrerer at Esquil også har regna på saken. Før jeg fikk summa meg, var jeg litt sjokkert over hvor forskjellig vi kunne regne. Men ved nærmere ettersyn så jeg at han snakka om UEFA-cup også. Det er faktisk et veldig interessant spørsmål hvordan det eventuelt skal skje at Rosenborg rykker ut. Av de 81 mulige utfallene av de fire kampene, er det bare to kombinasjoner som gir RBK på fjerdeplass:1. Schalke-RBK H; Chelsea-Valencia U; RBK-Chelsea B og Valencia-Schalke H. I så fall vil Schalke, RBK og Valencia havne likt på poeng, og innbyrdes oppgjør vil avgjøres av målforskjell. Her er det altså langt fra sikkert at RBK ryker ut; hvis vi anser det som bingo hvem som får best målforskjell har de 2/3 sjanse til å få UEFA-cup likevel. Jeg beregner sannsynligheten for dette utfallet til 5,4 %, noe som altså gir en 1,8 % sjanse for å ryke ut denne veien for RBK.

2. Schalke-RBK H; Chelsea-Valencia B; RBK-Chelsea B og Valencia-Schalke H. Her havner Schalke og RBK likt på poeng, men Schalke går videre på innbyrdes oppgjør og RBK havner sist. Sannsynligheten for dette er i følge mine beregner 3,6 %.

Jeg havner derfor på en noe høyere sannsynlighet for å ryke ut enn Esquil: 5,4 %.

4 kommentarer til «Rosenborgs sjanser»

 1. først litt pe­dan­te­ri, ikke for å pla­ge el­ler yd­my­ke deg, du kan godt slet­te det­te:
  du sier at chel­sea pr i dag har 9 po­eng og rbk 8 po­eng, mens jeg tol­ker ta­bel­len som at chel­sea har 8 og rbk 7.
  vi­dere set­ter du odds på valencia-chelsea, jeg tol­ker den­ne kam­pen som al­le­re­de spilt.
  det du sier 2/3 sjan­se for UEFA-cup vil­le jeg sagt 1/3.

 2. Tallene du kom­mer ut med er ikke så riv rus­ken­de ga­le, så jeg tip­per du har reg­net med rik­tig ut­gangs­punkt.

  Du be­reg­ner 1,8% sjan­se for å ryke ut i 7-7-7-situasjonen. Siden RBK har 4-0 i inn­byr­des mål­for­skjell mot va­len­cia an­ser jeg den­ne sjan­sen langt ned på pro­mille­nivå.

  Resten av for­skjel­len skyl­des mest uenig­het rundt RBKs sjan­ser mot chel­sea. Min ar­gu­men­ta­sjon ba­se­rer seg på at nors­ke lag mot en­gels­ke er en spe­si­ell si­tua­sjon hvor nors­ke lag he­ver seg merk­bart. jeg kan ikke hus­ke en gang si­den bjør­ge lille­li­en rop­te at sa­ken er biff hvor det en­gels­ke la­get har vun­net i nor­ge. hver­ken klubb- el­ler lands­lag. RBK er ube­sei­ret hjem­me mot bri­tis­ke lag i CL, lands­la­get har en opp­sikts­vek­ken­de lang rek­ke uten tap mot bri­tis­ke lag, og chel­sea har vært her to gan­ger gans­ke ny­lig i e-cup, mot vi­king og trom­sø, og tapt beg­ge.

  du fin­ner fle­re med vår sære hobby på:
  http://www.rbkweb.no/forum/viewtopic.php?t=3664&postdays=0&postorder=asc&start=400
  :)

 3. Til kom­men­tar nr. 1: Alt det­te er rik­tig i selve ana­ly­sen, ba­re upre­si­st gjen­gitt her. Beklager det.

  Til kom­men­tar nr. 2: I 7-7-7-situasjonen har al­le tre la­ge­ne 6 p mot hver­and­re, slik at mål­for­skjel­len dem imel­lom blir av­gjø­ren­de. RBK har p.t. 4-2 i mål­for­skjell i den­ne grup­pa, Valencia har 1-4 og Schalke har 2-1. Scenariet foru­set­ter at Schalke slår RBK og Valencia slår Schalke. Sett at re­sul­ta­te­ne blir 3-0 i beg­ge kam­pe­ne, vil RBK ha 4-5, Schalke 5-4 og Valencia 4-4. OK, jeg ser at sann­syn­lig­he­ten for det­te er tem­me­lig mi­ni­mal. Men RBK kan li­ke­vel ryke ut på en skik­ke­lig ræva­fo­re­stil­ling borte mot Schalke, ek­sem­pel­vis 0-4.

Legg gjerne igjen en kommentar!