Politiet ble ikke truet før 1999!

TV2 og Politiets Fellesforbund (PF) har tilsynelatende hatt et tett samarbeid i mange år. Med jevne mellomrom kommer det en nyhetssak i TV2‐​nyhetene om hvor farlig det har blitt å være politii, eller hvor lite lønn de harii, eller hvor dårlige arbeidsvilkår de hariii, eller hvor ille de kriminelle har blitt de siste åreneiv. Fellesforbundet presenterer deretter sine løsninger: mer penger (selvfølgelig)v, mer væpnet politivi, enda mer penger, mer romavlyttingvii, bruk av dum‐​dum‐​kulerviii. Forslagene kommer alltid etter et ran eller en skyteepisode.

Så også for noen dager siden, da TV2 kunne rapportere at trusler mot politifolk har eksplodert de siste seks årene – fra 3 tilfeller i 1999 til over 424 i 2005.ix Vi snakker altså om en økning på drøye 14 000 %. Dette er så lite plausibelt at det burde få selv PF og Arne Johannessen til å heve et øyebryn. Det var ikke oppgitt noen kilde til disse tallene, så jeg gikk på leting etter de egentlige fakta.

I 1997 skrev det offentlige Metodeutvalget x følgende:

I de senere år ser vi en utvikling i retning av at profesjonelle kriminelle i større utstrekning enn tidligere benytter seg av vold og/​eller trusler for å sikre sine interesser, og også for å vanskeliggjøre politiets etterforsking og iretteføring av konkrete saker.xi

Og videre:

Ikke rent sjelden forekommer også alvorlige trusler mot ansatte i politiet og deres familier.xii

«I større utstrekning» og «ikke rent sjelden» kan kanskje bety tre tilfeller, men det virker litt lite sannsynlig.

Enda mer interessant: I 1999 skriver Justisdepartementet i en høring om trusler mot politiet og vitner:

Omfanget av trusler og vold som rettes mot politiansatte er også usikkert, fordi også politiansatte kvier seg for å anmelde slike episoder.xiii

Omfanget er altså usikkert i 1999? Så hvor er det Politiets Fellesforbund henter sine tall fra? Jeg tillater meg å gjette: Registreringen begynte først i 1999.

Til slutt, et hjertesukk: Politiets Fellesforbund er aggressive forkjempere for væpning av politiet, overvåkning av innbyggerne og hardere midler mot kriminelle. For å oppnå dette er de villige til å bruke skitne metoder – det viser denne artikkelen. De gir et inntrykk av at kriminaliteten har blitt hardere og mer omfangsrik de siste årene.xiv På den måten gjør de også folk redde, og det tjener de på. De kan stadig vise til at flere og flere vanlige folk vil ha væpnet politi og mer overvåkning. Men det langsiktige, forebyggende perspektivet er helt borte. Da er det på tide å spørre seg noen spørsmål om hvilket samfunn vi vil ha. Kan det tenkes at et samfunn med væpnet politi fører til hardere kriminalitet på sikt? Kan det hende at utstrakt overvåkning undergraver tilliten til statsmakten? Og er det ikke slik at livskvaliteten til folk faller drastisk når de går rundt og er livredde for å bli NOKAS‐​ranet på åpen gate? Også Politiets Fellesforbund har et ansvar i denne debatten.

Jeg vil også utfordre politiet på å komme med et eksempel på et samfunn med væpnet politi, utstrakt overvåkning og lange fengselsstraffer, men lite kriminalitet. USA? Ikke akkurat. Sovjet? Ikke der heller. Nord‐​Korea? Det blir kanskje det nærmeste vi kommer.

Fotnoter

 1. TV2 Nettavisen 16. mars 2006 []
 2. «Jeg kan ikke tro at vi får søkere som er villige til å gå inn i dette forferdelig tøffe yrke med 260.000 kroner i grunnlønn» (TV2 Nettavisen 16. mars 2006) []
 3. For eksempel TV2 Nettavisen 11. mai 2006 []
 4. TV2 Nettavisen 22. august 2006 []
 5. TV2 Nettavisen 12. mai 2006 []
 6. TV2 Nettavisen 10. november 2004 []
 7. TV2 Nettavisen 3. juni 2005 []
 8. Politiets Fellesforbund, pressemelding, 15. desember 2004 []
 9. TV2‐​nyhetene onsdag 30. august. Referert i TV2 Nettavisen 30. august. []
 10. NOU 1997:15 []
 11. Avsnitt 3.2.2 []
 12. Avsnitt 3.2.2. []
 13. Tilgjengelig på http://www.dep.no/filarkiv/3163/notat.doc []
 14. Har du forresten tenkt på at det ikke har vært noen ran siden 2004? []