Bli ond med Civ IV

Jeg har nettopp blitt litt hekta på å spille Civilization IV (som går an å spille på Linux takket være Cedega!). Det har vist seg å ta frem mange macchiavelliske elementer i min sjel, som jeg sant å si ikke visste om.

For det første liker jeg å dra til meg så mange religioner som mulig. I mitt forrige spill (som jeg forøvrig tapte) hadde jeg de hellige byene for alle religioner unntatt en (som var kristendommen). Fire av dem grunnla jeg selv, mens jeg skaffet meg de andre med makt. Det vakre med religioner er at de gir store inntekter – en tankegang Macchiavelli ville nikket gjenkjennende til.

For det andre går jeg for atombomber. Atombomber er kjekt å ha mange av. Deretter kan man bygge FN‐​bygningen og få en internasjonal konvensjon om ikke‐​spredning av atomvåpen. Da har man et monopol. Denne strategien ville kanskje Reagan nikket mer gjenkjennende til enn Nixon, men det er like fullt en rimelig hard taktikk.

For det tredje har jeg ingen skrupler med å bruke atomvåpnene. Har man ikke det nødvendige flertall i FN fordi de andre landene har for mange folk? Da må vi utrydde noen folk med noen kjappe atombomber. Jeg lurer på om verdens statsledere sitter med verdenskartet og lignende tanker. Lærdommen fra Civilization IV er ikke relatert til strategi, diplomati, statsbygning eller historie. Den er enkelt og greit at makt korrumperer.

Men i går bestilte jeg utvidelsen «Warlords». Der kan man gjøre stater til vasall‐​stater i stedet for å knuse dem helt. Dette regner jeg som en stor mulighet til å humanisere spillet mitt. Vi må jo alle være enig om at litt enkel kolonialisering er mye bedre enn bombing.

Kanskje jeg skal stille til valg som statsleder?